webinar register page

Neo Transition SuperUser - Norska
Utbildare: Linda Syversen
Tid: 09.30-12:00

AGENDA
Introduktion till Neo och nyckelfunktioner
Gå igenom din konfiguration
Förbered din organisation för Neo
Avsluta Classic

Aug 25, 2020 09:30 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Quinyx Academy.